Mentor - Mentee Süreci

Mentee’nin Sorumlulukları

 1. Hedef Belirleme: Mentee, mentorluk ilişkisine başlamadan önce kendi hedeflerini belirlemeli ve neyi başarmak istediğini ya da hangi konularda destek almak istediğini netleştirmelidir. Bu hedefler, kariyer gelişimi, beceri edinme veya kişisel büyüme gibi çeşitli alanlarda olabilir.
 2. İletişim ve İşbirliği: Mentee, mentoruyla etkili bir iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır. İhtiyaçları, beklentileri ve hedefleri hakkında açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmalı ve mentorun deneyimlerinden en iyi şekilde faydalanmak için işbirliği yapmalıdır.
 3. Öğrenme ve Gelişme: Mentee, mentorluk sürecinde aktif bir öğrenici olmalıdır. Yeni bilgileri ve deneyimleri açık bir şekilde kabul etmeli, geri bildirimlere açık olmalı ve kendini geliştirmek için fırsatları değerlendirmelidir.
 4. Sorumluluk Almak: Mentee, kendi gelişimi için sorumluluk almalıdır. Mentorun sağladığı kaynakları ve rehberliği değerlendirmeli, atanan görevleri yerine getirmeli ve kendi öğrenme yolculuğunu yönetmek için inisiyatif kullanmalıdır.
 5. Açık Olmak ve Empati Göstermek: Mentee, mentorla paylaşılacak konularda açık ve dürüst olmalıdır. Kendi deneyimlerini ve zorluklarını paylaşarak, mentorun daha iyi rehberlik yapmasına olanak sağlar. Aynı zamanda, mentorun perspektifini anlamak için empati göstermeli ve onların deneyimlerine saygı duymalıdır.
 6. Geribildirim Almak ve Uygulamak: Mentee, mentorun sağladığı geribildirimlere açık olmalıdır. Bu geribildirimleri değerlendirmeli, kendini geliştirmek için gereken adımları atmalı ve mentorun deneyiminden en iyi şekilde yararlanmalıdır.
 7. İlham ve İstek: Mentee, mentorluk ilişkisine istekli ve motivasyonlu bir şekilde yaklaşmalıdır. Kendisine rehberlik eden mentorun tecrübelerinden ilham almalı ve hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı göstermelidir.
 8. Mentee’nin sorumlulukları, mentorluk sürecinin başarılı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. İyi bir mentee, aktif bir katılımcı olmalı, açık olmalı, sorumluluk almalı ve mentorun sağladığı fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmelidir.

Mentor’un Sorumlulukları

 1. Rehberlik ve Destek: Mentorlar, mentelerine kariyerleri ve hedefleri konusunda rehberlik sağlar. Onlara deneyimlerinden yararlanarak, karar alma süreçlerinde yardımcı olur ve kariyerlerini yönlendirmede destek verir.
 2. Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı: Mentorlar, sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini menteleriyle paylaşır. İş dünyasındaki trendler, sektör bilgisi, liderlik becerileri gibi konularda mentelere rehberlik eder ve onların gelişimine katkıda bulunur.
 3. Ağ Oluşturma ve Bağlantı Kurma: Mentorlar, mentelerine iş dünyasında değerli bağlantılar sunar ve onları uygun kişilerle tanıştırır. Böylece menteler, yeni fırsatlar keşfedebilir ve iş ağlarını genişletebilir.
 4. Motivasyon ve Güven Sağlama: Mentorlar, mentelerinin motivasyonunu artırmak ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmek için destek sağlar. Onları cesaretlendirir, başarılarını kutlar ve zorluklarla karşılaştıklarında onlara destek olur.
 5. Kişisel ve Profesyonel Gelişimi Destekleme: Mentorlar, mentelerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekler. Bu, yeteneklerini geliştirmek, yeni beceriler öğrenmek veya liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmak gibi çeşitli alanlarda olabilir.
 6. Geribildirim Verme: Mentorlar, mentelerine gerçekçi ve yapıcı geribildirimler sağlar. Bu geribildirimler, mentelerin güçlü yönlerini vurgulamak ve gelişim alanlarını belirlemek için kullanılır.
 7. İlişki Kurma ve İletişim: Mentorlar, menteleriyle güçlü bir ilişki kurar ve etkili iletişim sağlar. İyi bir iletişim, açık ve dürüst bir şekilde bilgi alışverişini kolaylaştırır ve mentor-mente ilişkisinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 8. Mentorların rolleri ve sorumlulukları, mentor ve mente arasındaki ilişkinin doğası, hedefler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değişebilir. Ancak genel olarak, mentorlar mentelerine rehberlik etmek, destek sağlamak ve gelişimlerine katkıda bulunmak için varlıklarıyla değerli bir rol oynarlar.

Etkili Verim Almak için Mentor Mentee Sürecinin Anahtarları


Mentorluk, mentor ile mentee arasında gerçekleşen etkileşime denir. Bir başka deyişle daha deneyimli bir kişi ile (mentor) daha az deneyimli olan kişi (mentee) arasındaki gerçekleşen etkileşim, deneyimin paylaşımı ile bilgeliğe ulaşma sürecidir Mentorluk niyeti barındırarak belirli bir konuda yaşam bilgeliğinin bir kişiden diğerine taşındığı karşılıklı bir ilişkidir. Mentorluk tesadüfen oluşmaz aynı şekilde yararları da bir anda ortaya çıkmaz. İlişkisel bir boyut taşır ama iyi bir arkadaşlığın ötesindedir. Mentorluk yalnızca iki insanın bir araya gelip bir şeyler paylaşması değildir. (S. Graves) Mentorluk bilgisini, tecrübesini, aklını paylaşmaya hazır bir bireyin bu değişimi dileyen bir bireyle arasındaki destekleyici ilişkiyi temsil eder. (S.Faure) Etkili ve verimli bir mentor menti ilişkisi kurmak Mentorlere için öneriler:
 1. Karşılıklı olarak pozitif bir ortam oluşturulmalıdır.
 2. Sağlıklı açık bir iletişim ortamı sağlanmalıdır.
 3. İlk görüşmede karşıklı olarak saat, tarih, görüşme sayısı ve karşılıklı sorumluluklar konusunda anlşam yapılmalıdır. İlk görüşme de dahil olmak üzere tüm görüşme davetlerini Mentee organize eder ve takip eder.
 4. Hedefler belirlenmeli hangi konularda çalışılacağı kararlaştırılmalıdır.
 5. Mentorluk süresi boyunca gizlilik anlaşmasına bağlı kalmak, mentorun paylaştıklarını başkalarıyla paylaşmamak
 6. Karşıklı güven ilişkisi geliştirmek için ilk görüşmeyi tanışma görüşmesi olarak değerlendirmek.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Çerez Aydınlatma Metni