Geri Dön

Şirket Kültürünün Önemli Bir Göstergesi: Geri Bildirim

İş dünyasında sıklıkla duymaya başladığımız bir kavram olan “Geri Bildirim” son zamanlarda şirketlerin oldukça ilgisini çekmeye başlamıştır. Bundan önce genellikle performans değerlendirmesi için yöneticiler tarafından çalışanlara sağlanan bir akış olarak görülürken şimdilerde karşılıklı bir akışı esas almaktadır. Çalışanların geri bildirimde bulunmasının birçok faydası vardır. En olumlu avantajı ise; çalışanların, görüşlerini paylaşabilmesini, değer gördüklerini, ciddiye alındıklarını ve mutlu hissetmelerini sağlaması olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar da bu tezi desteklemektedir. Özellikle, mutlu çalışanların performansında görülen artış bunu kanıtlar niteliktedir.

 

Şirket Kültürünün Önemli Bir Göstergesi: Geri Bildirim

Bu yazımızda geri bildirimde bulunmanın öneminden yola çıkarak şirketler için ne tür faydalar sağladığını inceleyeceğiz. Haydi! o halde sizi daha fazla bekletmeden hemen başlayalım. 🥳

Geri bildirim nedir?

Öncelikle geri bildirimin ne ifade ettiğini irdelemek konuyu içselleştirmek için çok kritiktir. Belli olaylara yönelik çözüm ve yarar esaslı sunulan her türlü olumlu ve olumsuz görüş geri bildirim olarak ifade edilmektedir. Bu olaylar iş geliştirme, şirket içi dinamikler, performans yönetimi/geliştirme, iletişim, şirket kültürü gibi birçok konuyla ilişkili olabilmektedir. Departman veya mevki fark etmeksizin tüm çalışanların herkese geri bildirimde bulunma hakkı vardır.

Geri bildirimlerin sağlanması, çoğu zaman kolay bir uygulama olarak düşünülmektedir. Ancak uygulamaya çalışıldığında sürecin hiç de öyle olmadığı görülmektedir. Çoğu zaman yöneticilerin aktif ve açık iletişim konusunda yeterli olmaması veya gelişime kapalı olması geri bildirimin uygulanmasını zorlaştıran faktörlerdendir.

Geri bildirimin etkili bir süreç içinde uygulanabilmesi için şirket değerlerinin analiz edilip, çalışanların hangi aşamada nasıl bir yolla geri bildirimde bulunmasına ilişkin çalışmalar yapılabilir. Bu şekilde hangi adımların atılması gerektiği ortaya çıkar ve süreçte geliştirilmeye açık yönler saptanmış olur. Tam bu noktada İnsan Kaynakları departmanına çok iş düştüğünü ifade edebiliriz. Çünkü, çalışanlarla kurdukları etkileşim sonucunda etkili geri bildirimleri alabilen bir yapıya sahiptirler. Kazandıkları bakış açısının zenginliğiyle, çalışanlar arasında geri bildirimin uygulanabilmesi ve yaptıkları işe etki etmesini sağlamakta görev almalarında fayda vardır.

Çalışanların geri bildirimini sürekli ve etkili bir süreçle almak, şirketinizde verimlilik, aidiyet, profesyonellik ve dinamik bir çalışma ortamı gibi faktörlerin sağlanmasında etkilidir. Bu olguları maksimum seviyede tutmak istiyorsanız, geri bildirimlerin gücüne inananın. Şirket kültürünüzle uyum içerisinde nasıl birlikte uygulayabileceğinizi düşünün. Bunu sağlamanız, şirkette çalışanlarınız arasında sağlıklı geri bildirim mekanizmasının kurulmasını sağlayacaktır. 

Şirket Kültürünün Önemli Bir Göstergesi: Geri Bildirim

Geri bildirim neden önemlidir?

Çalışma hayatında olan arkadaşlarınız olduysa veya iş hayatını deneyimlediyseniz süreçlerin keyifli olduğu kadar stresli olduğunu da biliyorsunuzdur. Bundan dolayı şirkette çalışanlar arasında kullanılan dilin yapıcı, insan odaklı ve profesyonelliği barındırması oldukça mühimdir. Belki biraz iddialı olacak ama geri bildirimlerin, iş hayatının büyük bir kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, verimli ve etkili olmayan geri bildirim sürecinin hem çalışanı hem de yöneticiyi doğrudan etkiyecektir.

Bulunduğunuz sektör hangi sektör olursa olsun çalışanlarınızdan ve hizmet yararlanıcılarınızdan geri bildirim almak şirket kültürünüz ve imajınız için çok değerlidir. Aldığınız ve verdiğiniz geri bildirimler işinizi ve kendinizi geliştirmeniz için altın niteliğinde fırsatlardır. Bunun farkındalığıyla hareket ederseniz geri bildirimi kısa sürede şirket kültürünün bir parçası haline getirebilirsiniz. Geri bildirimlere kapalı olursanız da eninde sonunda durup düşünmeniz gerektiğini göreceksiniz. O zaman şartları düzelmek için yeterli zamanınız ve iş gücününüz yoksa zorlanma ihtimaliniz vardır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için geri bildirimin uygulanması amacıyla şirketinizde en kısa sürede esaslı bir çalışma başlatmanızı öneriyoruz.

Şirket kültüründe geri bildirime neden ihtiyaç duyulur?

⭐ Çalışan bağlılığının oluşmasında etkilidir!

Yöneticilerin, çalışanlarına yapıcı ve objektif geri bildirimlerde bulunması; işlerini sahiplenmelerini, sorumluluklarını benimsemelerini, kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını artırır. Çalıştığı yerde geri bildirimin önemini içselleştirmiş kişiler, karşılaştığı problemler ve yaptıkları yanlışlar konusunda yöneticilerine karşı açık olacaktırlar. Çalışanların, kendisini rahatlıkla ifade etmekten çekinmemesi güven ortamı oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede çalışanlarınız, daha mutlu daha huzurlu ve sorunlar karşısında daha yapıcı, çözüm odaklı olacaklardır. Bu durum şirkete bağlılıklarını ve aidiyet duygularını da geliştirecektir. Bununla birlikte aldığınız geri bildirimleri hızlıca çözüme kavuşturmak için ortam oluşturmanız süreçlerin geliştirilmesi açısından önemlidir.

⭐ Sirkülasyonu azaltır!

Hatırlarsanız İşe Alım Maliyetlerini Nasıl Düşürebilirsiniz? adlı blog yazımızda işe alım süreçlerinin maliyetli olduğundan kısaca bahsetmiştik. İşe alım yaptıktan kısa süre sonra veya hızlı bir şekilde çalışanlarını kaybediyorsanız bu maliyetler sizi zorlayacaktır. Ayrıca yaşlanan bu çalışan sirkülasyonunun sadece maliyetlere değil, şirketinizin verimliliğine de olumsuz etki etmektedir. Dolayısıyla her şirketin ve İK’nın bu tarz durumlardan kaçınması gerekmektedir. Çünkü, çalışanlar böyle ortamlarda kendini güvende ve mutlu hissetmeyecektir. Farklı iş arayışlarına girme ihtimalleri de vardır. Bunu engellemenin yolu geri bildirim kültürünün içselleştirilmesinden geçmektedir. Çalışanlarınızı bu konuda bilinçlendirmek ve teşvik etmek sirkülasyonu azaltacaktır.

⭐ Pozitif iş yeri ortamı sağlar!

Yapıcı ve destekleyici geri bildirimlerde bulunmak çalışanların pozitif bir iş yeri ortamında çalışmasına olanak sağlayacaktır. Bu sayede çalışanlar, pozitif durumlara odaklanarak, performanslarını açığa çıkarma ortamını yakalamış olacaklardır. Ayrıca besleyici geri bildirimlerde bulunmak şirket hedeflerine karşı bağlılığı arttıracaktır. Böylece yapılan işlerin hedeflerle uyumlu olup olmadığı da incelenebilecektir. Yöneticiler bu sayede çalışanlarını ve faaliyetlerini hedefler doğrultusunda ortak noktada buluşturmakta kolaylık yaşayacaktır.

Şirket Kültürünün Önemli Bir Göstergesi: Geri Bildirim

⭐Çevik (Agile) yaklaşımın uygulanmasını kolaylaştırır!

Belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan geri bildirimler, yöneticilerin performans değerlendirme süreçlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmasını sağlar. Bununla birlikte çalışanların da kendini geliştirmesi ve kazanmak istediği yetkinlikleri belirlemesi için faydalı olacaktır. Bu tür tespitler hem şirketin hem de çalışanın çevik (agile) yaklaşımı benimsemesini sağlayacaktır. Hızlı ve etki bilgi akışının sağlanması da faaliyet bazında ve yöneticilerin süreçlere hakimiyeti açısından yararlı olacaktır. Bu şekilde yaşanan problemlere karşı erkenden müdahale edilip, gerekli süreçler yapılarak süreç iyileştirilebilecektir.

⭐ Ekipler arasında iş birliğini arttırır!

Geri bildirimler, ekipler arasında şeffaf ve etkin iletişimin meyveleri olarak görülmelidir. Bunun gibi iletişimin yaygın olduğu bir ortamda çalışanlar arasında iş birliği oluşacaktır. Birbirleriyle yaşadıkları sorunları paylaşabilecek, yaptıkları işlerle ilgili görüşlerini paylaşabileceklerdir. Bunu yaparken de istekli ve samimi bir şekilde yapacaklardır. Kısacası; yapıcı geri bildirimler ekipler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda aralarındaki güveni ve dolayısıyla iş birliğini artırır.

⭐Yenilikçi ve inovatif fikirlerin açığa çıkmasını sağlar!

Şirketinizde size yol arkadaşlığı yapan çalışanlarınızın, çalıştıkları ortamda fikirlerini ve görüşlerini özgürce ifade edebilmesi inovasyonu da beraberinde getirecektir. Ayrıca kendi aralarında beyin fırtınası yapabileceklerdir. Bu şekilde süreçleri nasıl daha iyi hale getirebileceklerini tartışarak, yenilikçi fikirleriyle şirket kültürünün dinamiğini güçlendireceklerdir. Bu sayede attıkları her adım, verdikleri her geri bildirim şirketin büyümesine katkıda bulunacaktır.

📢 İşe Alım Danışmanlığı hizmetimizden faydalanmak isterseniz buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Bu yazımızda geri bildirimin önemine dikkat çektik. Umuyoruz ki faydalı ve aydınlatıcı bir içerik olmuştur. Geri bildirimlerinizi (🤓) bizimle paylaşarak konuyu pekiştirmek ister misiniz? 🐨💜💚🧡

Koala HR Solutions
Koala HR Solutions

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Çerez Aydınlatma Metni